Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1        Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Osoite: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Puhelinnumerot:
044 047 0780 Myyntipalvelu
044 047 0781 Vastaanotto

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotisivut: www.mustionlinna.fi

 

2        Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Sillander, varatoimitusjohtaja

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 044 3623 276

 

Yhteyshenkilön sijainen:

Jutta Korhonen

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 044 047 0780 Myyntipalvelu

3        Rekisterin nimi

Mustion Linnan asiakas- ja yritysrekisteri

 

4        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Mustion Linnan asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5        Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

- sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)


Yrityksistä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6        Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Mustion Linnan markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9        Rekisterin suojauksen periaatteet

– Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä hotellinx cloud sekä procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

  1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
  2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
  3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
  4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
  8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Taina Sillander” osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.tai postite osoitteeseen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio