Leverans- och annulleringsvillkor

Sammanställt informationsdokument leverans- och annulleringsvillkor, boknings- och beställningsvillkor.

Parter 1. Ägare/försäljare/resursförvaltning Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott)

Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå

+358 44 047 0780 Säljtjänst

+358 44 047 0781 Reception

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationsnummer 0662963-5 2.

 

Kund/bokare/beställare:

Kunden förbinder sig till att följa dessa villkor vid köp av produkter och tjänster av försäljare Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott).

Villkoren tillämpas på uthyrning, bokning samt köp av produkter och tjänster.

 

Boknings- och beställningsvillkor

 • Kunden bär ansvaret att bekanta sig med tjänstbeskrivningen och anvisningarna samt villkoren i anslutning till bokningen.
 • Bokningen/beställningen som gjorts av kunden är bindande i samband med att beställnings-, boknings-, eller betalningsbekräftelsen har skickats till kundens epostadress.
 • Kunden ansvarar i sin helhet för den helhet som han/hon har bokat och som har bekräftats till henne/honom i enlighet med aktuella villkor, samt betalar bokningen enligt valt betalningssätt i enlighet med betalningssättets villkor
 • Beställnings-/boknings-/betalningsbekräftelsen skickas till den av kunden angivna epostadressen.Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) ansvarar ej för misslyckad bokning som kunden gjort utan han/hon bör utan dröjsmål vara i kontakt med Svartå Slott för att rätta till situationen.Svartå Slott kan inte garantera att tjänsten då längre är tillgänglig för bokning. Om tjänsten inte är tillgänglig, erbjuds i mån av möjlighet ett annat objekt eller en annan tidpunkt. Om bokningen inte kan flyttas till en annan tidpunkt, eller ett annat objekt eller en annan tjänst inte finns tillgänglig, returneras möjligtvis förhandsbetalningen till kunden som han/hon gjort till Oy Svartå Gård Ab.Ett bindande köpekontrakt träder i kraft då beställningen bekräftats (beställnings-, boknings- eller betalningsbekräftelse). Annulleringsvillkor Annullering av köpet samt återbetalning
 • Produkterna har enligt konsumentskyddslagen 14 dagars returrätt.
 • Returrätten är i kraft endast om produkten är i ett skick som motsvarar det ursprungliga.
 • Även eventuell produktförpackning bör vara i försäljningsdugligt skick.
 • För närmare anvisningar om returneringen vänligen ta kontakt med försäljningen.
 • Returrätten gäller inte graverade eller andra individuella produkter, inkvarteringstjänster, restaurangtjänster eller andra tjänster som bokats för specifik tidpunkt.
 • Gåvokort kan inte returneras. Annulleringar och ändringar
 • Annulleringsdatumet är det datum då Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har blivit informerad om annulleringen.
 • Annulleringar måste alltid bekräftas skriftligt.
 • Kunden ansvarar för att annulleringen har skickats i tid.

 

ALLMÄNA VILLKOR

 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är mera som 30 dygn till bokningstidens början, debiteras ingenting för annulleringen.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 21 - 29 dygn till bokningstidens början, debiteras 25% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 14 - 20 dygn till bokningstidens början, debiteras 50% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 0 - 13 dygn till bokningstidens början, debiteras 100% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

 

VILLKOR FÖR PRIVATA GRUPPBOKNINGAR

 • Reservationsavgift 800€ debiteras då reservationen bekräftas. Avgiften returneras inte ifall bokning annuleras, men reservationsavgiften dras av från slutfakturan.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 4 månader eller mera till bokningstidens början, debiteras ingenting för annulleringen.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 2 - 4 månader till bokningstidens början, debiteras 50% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 1 - 2 månader till bokningstidens början, debiteras 75% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.
 • Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, då det är 0 - 1 månader till bokningstidens början, debiteras 100% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.
 • För objekt bokade med rabattkod debiteras alltid hela produktpriset oberoende av tidpunkten för annulleringen.
 • Ett enskilt hotellrum för en natt samt en enskild bordsreservation för högst 2 personer, eller en kombination av dessa, kan annulleras avgiftsfritt upp till 24 timmar före bokningsdatumet.
 • I samband med evenemang kan en bordsreservation annulleras avgiftsfritt upp till 48 timmar före bokningsdatumet, förutsatt att andra villkor inte angivits i bokningsbekräftelsen.
  Alla reservationer som inte annullerats debiteras. Annulleringsavgiften och reservationens värde är det pris som angivits för evenemanget, dock alltid minst 39 euro/person.
 • I fråga om annulleringsvillkoren är det möjligt för kunden och Svartå Slotts försäljningstjänst att separat och skriftligen kommer överens om undantag. Dessa överenskommelser måste alltid göras skriftligt per e-post samt vara dokumenterade i den via Svartå Slotts försäljningstjänst skickade bokningsbekräftelsen eller beställningen.
 • Vid force majeure kan kunden avgiftsfritt säga upp hyres- eller tjänstekontraktet genom att skicka en skriftlig utredning över det inträffade. Ägarens rätt att annullera en bokning
 • Vid force majeure kan Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) säga upp hyres- eller tjänstekontraktet. Uppsägningen meddelas kunden utan dröjsmål. Kunden har i detta fall rätt att återfå den betalda summan i sin helhet.
 • Kunden kompenseras inte för andra eventuella kostnader som uppstått i anslutning till det p.g.a. force majeure uppsagda hyres- eller tjänstekontraktet. Leveransvillkor Användning av objektet
 • Kunden har under hyresperioden användningsrätt till objektet och dess utrustning samt till separat definierade tjänster. • Om bokaren upptäcker brister eller annat anmärkningsvärt hos objektet, bör han/hon utan dröjsmål meddela detta till resursförvaltningsansvarig.
 • Kunden är under sin vistelse ansvarig för inventarier och apparater som försvunnit eller gått sönder.
 • Ifall kunden har lämnat efter sig smuts eller annan oreda som kräver städning utöver det normala, debiterar Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) kostnaderna för den extra städningen i sin helhet, dock minst 50 euro.
 • Objektet står till kundens förfogande under den tidsperiod som definierats i bokningsbekräftelsen.

 

Husdjur på Svartå Slott

 • Husdjur är välkomna till de av Svartå Slott specifikt utsedda hotellrummen för husdjur. Avgift för husdjur + 20€.
 • Bokaren bär fullt ersättningsansvar för skador som orsakats av husdjuret.
 • Kunden bör på förhand meddela om eventuellt husdjur som medtages.
 • För oanmälda husdjur debitatras en avgift på 50€.
 • Husdjur bör hållas kopplade på Svartå Slotts område.

 

Specialvillkor gällande fordon

 • För parkering av fordon finns separat markerade områden.
 • Man får under incheckningen lämna fordonet framför hotellet trots förbudsskylten, varefter man genast ska flytta fordonet till en angiven parkeringsplats.
 • Körhastigheten i parken är högst 30 km/h.
 • Fordon får aldrig lämnas oövervakade framför muséet (Slottet), lastbryggan eller sommarteatern, och inte heller på räddningsvägarna.
 • Undantagslov gällande fordon avtalas med Svartå Slotts reception.
 • Att låta bli att följa reglerna leder till bortförande av fordonet från parkens område på fordonets ägares bekostnad, samt till en ersättning på 200 euro för brytandet av regeln.
 • Rörelsehindrade tillåts användning av fordon på Svartå Slotts område samt parkering där enligt anvisning.
 • Laddning av elbilar är möjlig mot ersättning på angivna ställen. Om laddning av elbilar bör alltid meddelas på förhand till Svartå Slotts försäljningstjänst: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Specialvillkor gällande hyresutrymmen och hotellrum

 • Kunden använder alltid utrymmet, dess möbler och inventarier på eget ansvar.
 • Utrymmena bör användas aktsamt och endast för det bruk det är avsett.
 • Inventarierna och möblemanget får inte föras ut ur lokalen eller bort från området, ej heller hyras ut till tredje part.
 • Kunden bör vid hyresperiodens slut återlämna utrymmet i samma skick som det var vid överlåtelsen, vid överenskommen tidpunkt och på överenskommet sätt. En normal städning ingår i hyran.
 • fall återlämningen fördröjs ska hyresgästen utan dröjsmål meddela detta till hyresvärden.
  Hyresvärden har rätt att debitera hyra för den överskridna tiden.
 • Kunden är skyldig att ersätta skador på utrymmets möblemang som orsakats p.g.a. oaktsam eller felaktig hantering under hyresperioden, samt kostnader relaterade till detta.
 • Kunden är skyldig att ersätta under hyresperioden förstörda eller försvunna möbler eller utrustning till dess nyinköpspris, såvida det beror på kundens slarv eller felaktiga hantering.
 • Kunden ansvarar för följandet av transport-, säkerhets- och andra regler.
 • Kunden är skyldig att meddela alla på möblemanget, i inventarierna, samt på redskapen förekommande fel.
 • Hyresvärden ansvarar för reparationsåtgärder på möblemanget samt kostnader som uppstått pga. normalt slitage.
 • Hyresvärden ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta kostnader och skador som orsakats hyresgästen p.g.a. dennes användning eller söndrande av möblemang eller inventarier.
 • Hyresvärden förbinder sig inte att ersätta av kunden söndrade hyresobjekt, inventarier eller möbler med nya, och inte heller att ersätta direkta eller indirekta kostnader som uppstått.

 

Nycklar

 • Nycklarna till hyresrummet eller annan hyreslokal överlåts i samband med incheckningen, eller i undantagssituationer på i förhand överenskommet sätt.
 • Konferens- eller festlokalens nyckel överlåts vid Svartå Slotts reception till kontaktpersonen mot kvittering.
  Både överlåtaren och mottagaren av nyckeln kvitterar nyckeln i kvitteringsformuläret.
 • Nycklar får inte ges till utomstående/tredje part.
 • Kunden returnerar objektets nycklar enligt givna instruktioner. Som standard returneras nyckeln i slutet av hyresperioden till receptionen varifrån den avhämtades i början av hyresperioden.
 • För försvunnen eller oåterlämnad nyckel har ägaren rätt att uppbära alla kostnader i sin helhet som uppstått till följd av nyckelkopiering eller utbyte av lås.
 • Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har rätt att kräva minst 150 euro i ersättning om man blir tvungen att låsa upp ett hyresobjekt utanför receptionens öppethållningstider p.g.a. försvunnen eller inlåst nyckel.

 

Ersättande av skador

 • Kunden är skyldig att ersätta företaget Oy Svartå Gård Ab skador som han/hon orsakat ett objekt.
 • Bokaren är ansvarig även för övriga personer i samma grupp (bokning)  och skador förorsakade av dem under hyresperioden.

 

Reklamationer

 • Eventuella reklamationer skall alltid göras så fort som möjligt då problemet uppkommit.
 • I det fall att man inte kommer till en tillfredsställande lösning eller om det gäller ett ersättningskrav, bör reklamationen skickas skriftligen inom två veckor efter att hyresperioden avslutats.
 • Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) strävar efter att behandla reklamationen så fort som möjligt, dock senast inom en månads tid.
 • Om kunden och Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) inte når samförstånd, kan kunden föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för behandling.

 

Betalningsvillkor

I leveranskostnaderna inkluderas post- och förpackningskostnader. Du kan kontrollera leveranskostnaderna i nätbutiken då du valt inköpskorgens betalnings- och leveranssätt.

Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) använder i sina tjänster pålitliga och säkra betalningsförmedlingsinstanser.

Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) lagrar inte vid något tillfälle kreditkortsuppgifter.

Bankförbindelse- och betalningsuppgifter förvaras i bokföringssystemet Procountor samt i bokningssystemet Hotellinx, som bägge skyddas med lösenord.

Kunden förbinder sig att följa villkoren gällande det valda betalningssättet.

 

Betalning med faktura

 • Faktura finns bara som alternativ för företag och samfund.
 • I undantagsfall är fakturering i efterhand till privatperson möjlig, då detta överenskommits separat och på förhand skriftligen.
 • Om fakturering skall alltid skriftligen avtalas på förhand med vår försäljningstjänst.
 • Fakturan skall betalas senast på utsatt förfallodag.
 • Gruppbokningar:
  • Vi fakturerar på förhand beställda produkter och tjänster 14 dagar innan tillställningen börjar.
  • Betalningstid är 7 dagar netto.
  • På plats beställda produkter och tjänster debiteras på plats med kort eller faktureras i efterskott.

 

Som betalningsförmedlare i nätbutiken fungerar Paytrail Oyj. Alla skyldigheter rörande köpet ligger på nätbutikens ansvar.

Paytrail tietosuojaselosteet   ja   Paytrail Sopimukset ja ehdot

Om betalningshändelsen inte har gått igenom vid bokningstillfället, behandlar Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) inte beställningen.

Priserna i nätbutiken innehåller mervärdesskatt.

Vi tillämpar dynamisk prissättning på uthyrningsobjekten. Priserna är beroende av tidpunkt och varierar från dag till dag.

Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och till företagskunder.

Vi förbehåller oss rätten till pris ändringar

Kunden svarar för att de uppgifter hen gett är riktiga.

Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har rätt att använda och överlåta registrerade adressuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, och till annan direktmarknadsföring samt till marknads- och opinionsundersökningar, såvida inte kunden förbjudit detta. Ett förbud kan göras via kontaktuppgifterna som nämnts i villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden bör bekanta sig med respektive aktuella leveransvillkor före beställningen.

 

Skapad: 8.11.2017 Ändrad 3.12.2018 och 2.4.2020